ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ปี 2566

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ปี 2566

               สำหรับคนที่กำลังมองหา ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566 วันนี้THEE Home นำฤกษ์ดีแต่ละเดือนมีวันไหนบ้าง ไม่ว่าจะใช้ในการเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ สร้างบ้าน ลงเสาเอก ตามไปดูฤกษ์ดี วันมงคล และวันต้องห้าม พร้อม ๆ กันเลย

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนเมษายน ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
เมษายน 8 (เสาร์)

07.29 – 0.8.26 มหัทธโนฤกษ์

09.21 – 10.09 ภูมิปาโลฤกษ์

11.22 – 12.12 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
16 (อาทิตย์)

06.53 – 07.48 มหัทธโนฤกษ์

08.43 – 09.33 ภูมิปาโลฤกษ์

10.52 – 11.42 เทวีฤกษ์

12.18 – 13.08 ราชาฤกษ์

14.53 – 15.48 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
17 (จันทร์)

06.49 – 07.44 มหัทธโนฤกษ์

08.34 – 09.32 ภูมิปาโลฤกษ์

10.48 – 11.43 เทวีฤกษ์

12.33 – 13.23 ราชาฤกษ์

14.13 – 15.08 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคม ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
พฤษภาคม 3 (พุธ)

05.38 – 06.33 มหัทธโนฤกษ์

07.20 – 08.23 ภูมิปาโลฤกษ์

09.36 – 10.31 เทวีฤกษ์

11.21 – 12.11 ราชาฤกษ์

14.05 – 15.00 มหัทธโนฤกษ์

15.54 – 16.44 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
18 (พฤหัสบดี)

08.36 – 09.27 ราชาฤกษ์

11.20 – 12.15 มหัทธโนฤกษ์

13.05 – 13.54 ภูมิปาโลฤกษ์

14.44 – 15.34 เทวีฤกษ์

16.24 – 17.14 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
30 (อังคาร)

07.57 – 08.47 ราชาฤกษ์

10.27 – 11.22 มหัทธโนฤกษ์

12.12 – 13.02 ภูมิปาโลฤกษ์

13.57 – 14.47 เทวีฤกษ์

15.37 – 16.27 ราชาฤกษ์

ฃผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
31 (พุธ)

07.54 – 08.44 ราชาฤกษ์

10.24 – 11.19 มหัทธโนฤกษ์

13.09 – 13.59 ภูมิปาโลฤกษ์

14.49 – 15.39 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนมิถุนายน ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
มิถุนายน 1 (พฤหัสบดี)

07.51 – 08.40 ราชาฤกษ์

10.30 – 11.25 มหัทธโนฤกษ์

12.15 – 13.05 ภูมิปาโลฤกษ์

13.55 – 14.45 เทวีฤกษ์

15.35 – 16.25 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
3 (เสาร์)

07.45 – 08.35 ราชาฤกษ์

10.40 – 11.35 มหัทธโนฤกษ์

12.25 – 13.15 ภูมิปาโลฤกษ์

14.05 – 14.59 เทวีฤกษ์

15.49 – 16.39 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
14 (พุธ)

14.29 – 15.19 เทวีฤกษ์

16.09 – 16.59 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
15 (พฤหัสบดี)

07.09 – 07.59 ราชาฤกษ์

09.54 – 10.44 มหัทธโนฤกษ์

12.34 – 13.24 ภูมิปาโลฤกษ์

14.14 – 15.04 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
17 (เสาร์)

07.01 – 07.52 ราชาฤกษ์

09.49 – 10.44 มหัทธโนฤกษ์

11.34 – 12.24 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
26 (จันทร์)

09.31 – 10.26 มหัทธโนฤกษ์

11.16 – 12.02 ภูมิปาโลฤกษ์

12.53 – 13.43 เทวีฤกษ์

14.35 – 15.23 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคสรและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
28 (พุธ)

09.27 – 10.22 มหัทธโนฤกษ์

10.12 – 11.02 ภูมิปาโลฤกษ์

11.53 – 12.43 เทวีฤกษ์

13.10 – 14.51 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนกรกฎาคม ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
กรกฎาคม 1 (เสาร์)

09.20 – 10.14 มหัทธโนฤกษ์

11.04 – 11.54 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
2 (อาทิตย์)

06.21 – 07.11 ราชาฤกษ์

09.14 – 10.14 มหัทธโนฤกษ์

11.04 – 11.54 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
6 (กรกฎาคม)

09.11 – 10.06 มหัทธโนฤกษ์

10.56 – 11.46 ภูมิปาโลฤกษ์

12.36 – 13.26 เทวีฤกษ์

14.16 – 15.06 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
12 (พุธ)

08.59 – 09.49 มหัทธโนฤกษ์

10.39 – 11.29 ภูมิปาโลฤกษ์

12.19 – 13.09 เทวีฤกษ์

13.59 – 14.49 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
15 (เสาร์)

08.53 – 09.48 มหัทธโนฤกษ์

10.38 – 11.28 ภูมิปาโลฤกษ์

12.18 – 13.08 เทวีฤกษ์

13.58 – 14.48 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
16 (อาทิตย์)

08.51 – 09.46 มหัทธโนฤกษ์

10.36 – 11.25 ภูมิปาโลฤกษ์

12.15 – 13.07 เทวีฤกษ์

13.58 – 14.49 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
19 (พุธ)

09.06 – 09.59 มหัทธโนฤกษ์

10.49 – 11.39 ภูมิปาโลฤกษ์

12.29 – 13.19 เทวีฤกษ์

14.09 – 14.59 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
22 (เสาร์)

09.02 – 09.57 มหัทธโนฤกษ์

10.47 – 11.37 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
31 (จันทร์)

08.39 – 09.34 มหัทธโนฤกษ์

10.24 – 11.14 ภูมิปาโลฤกษ์

12.04 – 12.54 เทวีฤกษ์

13.44 – 14.34 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนสิงหาคม ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
สิงหาคม 2 (พุธ)

08.29 – 09.24 มหัทธโนฤกษ์

10.14 – 11.04 ภูมิปาโลฤกษ์

11.59 – 12.49 เทวีฤกษ์

13.39 – 14.21 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
3 (พฤหัสบดี)

08.13 – 09.03 มหัทธโนฤกษ์

09.58 – 10.48 ภูมิปาโลฤกษ์

11.38 – 12.28 เทวีฤกษ์

13.18 – 14.08 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
5 (เสาร์)

08.19 – 09.14 มหัทธโนฤกษ์

10.04 – 10.54 ภูมิปาโลฤกษ์

11.44 – 12.34 เทวีฤกษ์

13.24 – 14.14 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
10 (พฤหัสบดี)

07.08 – 07.53 มหัทธโนฤกษ์

08.53 – 09.43 ภูมิปาโลฤกษ์

10.33 – 11.23 เทวีฤกษ์

12.13 – 13.03 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
14 (จันทร์)

09.35 – 10.24 ภูมิปาโลฤกษ์

11.14 – 12.04 เทวีฤกษ์

13.14 – 14.34 ราชาฤกษ์

15.24 – 16.19 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
27 (อาทิตย์)

06.15 – 07.10 มหัทธโนฤกษ์

08.00 – 08.50 ภูมิปาโลฤกษ์

09.40 – 10.30 เทวีฤกษ์

11.20 – 12.10 ราชาฤกษ์

14.40 – 15.30 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
28 (จันทร์)

06.10 – 07.05 มหัทธโนฤกษ์

07.55 – 08.45 ภูมิปาโลฤกษ์

09.35 – 10.25 เทวีฤกษ์

11.15 – 12.05 ราชาฤกษ์

15.45 – 16.39 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
29 (อังคาร)

06.05 – 07.00 มหัทธโนฤกษ์

07.55 – 08.46 ภูมิปาโลฤกษ์

09.36 – 10.25 เทวีฤกษ์

11.15 – 12.05 ราชาฤกษ์

15.46 – 16.40 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
31 (พฤหัสบดี)

05.56 – 06.51 มหัทธโนฤกษ์

07.41 – 08.31 ภูมิปาโลฤกษ์

09.21 – 10.11 เทวีฤกษ์

11.01 – 11.56 ราชาฤกษ์

15.38 – 16.28 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนกันยายน ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
กันยายน 2 (เสาร์)

10.04 – 10.54 ภูมิปาโลฤกษ์

11.44 – 12.34 เทวีฤกษ์

12.37 – 13.27 ราชาฤกษ์

15.07 – 15.57 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
7 (พฤหัสบดี)

06.29 – 07.24 มหัทธโนฤกษ์

08.14 – 09.14 ภูมิปาโลฤกษ์

10.09 – 11.04 เทวีฤกษ์

11.59 – 12.54 ราชาฤกษ์

15.51 – 16.46 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
12 (อังคาร)

06.06 – 07.01 มหัทธโนฤกษ์

07.56 – 08.51 ภูมิปาโลฤกษ์

09.46 – 10.41 เทวีฤกษ์

11.36 – 12.31 ราชาฤกษ์

15.28 – 16.23 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
14 (พฤหัสบดี)

05.56 – 06.51 มหัทธโลฤกษ์

07.46 – 08.41 ภูมิปาโลฤกษ์

09.36 – 10.31 เทวีฤกษ์

11.26 – 12.21 ราชาฤกษ์

15.18 – 16.13 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
19 (อังคาร)

05.32 – 06.27 มหัทธโนฤกษ์

07.22 – 08.17 ภูมิปาโลฤกษ์

09.12 – 10.07 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
26 (อังคาร)

06.01 – 06.56 มหัทธโนฤกษ์

07.51 – 08.46 ภูมิปาโลฤกษ์

07.41 – 10.36 เทวีฤกษ์

11.31 – 12.26 ราชาฤกษ์

14.17 – 15.12 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
27 (พุธ)

06.01 – 06.56 ภูมิปาโลฤกษ์

07.51 – 08.46 เทวีฤกษ์

09.41 – 10.36 ราชาฤกษ์

14.11 – 15.06 มหัทธโนฤกษ์

16.01 – 16.56 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนตุลาคม ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
ตุลาคม 11 (พุธ)

07.08 – 08.03 เทวีฤกษ์

08.58 – 09.53 ราชาฤกษ์

12.55 – 13.50 มหัทธโนฤกษ์

14.49 – 15.40 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
14 (เสาร์)

06.51 – 07.46 เทวีฤกษ์

09.41 – 10.36 ราชาฤกษ์

12.39 – 13.34 มหัทธโนฤกษ์

14.29 – 15.24 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
22 (อาทิตย์)

06.08 – 07.03 เทวีฤกษ์

07.58 – 08.53 ราชาฤกษ์

11.56 – 12.51 มหัทธโนฤกษ์

13.46 – 14.41 ภูมิปาโลฤกษ์

15.36 – 16.31 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
31 (อังคาร)

07.59 – 08.54 ราชาฤกษ์

11.08 – 12.03 มหัทธโนฤกษ์

13.02 – 13.57 ภูมิปาโลฤกษ์

14.52 – 15.47 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนพฤศจิกายน ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
พฤศจิกายน 2 (พฤหัสบดี)

07.42 – 08.37 ราชาฤกษ์

10.57 – 11.52 มหัทธโนฤกษ์

12.47 – 13.42 ภูมิปาโลฤกษ์

14.37 – 15.32 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
8 (พุธ)

07.16 – 08.11 ราชาฤกษ์

10.57 – 11.52 มหัทธโนฤกษ์

12.16 – 13.11 ภูมิปาโลฤกษ์

14.06 – 15.01 เทวีฤกษ์

15.56 – 16.51 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
21 (อังคาร)

06.19 – 07.14 ราชาฤกษ์

09.21 – 10.16 มหัทธโนฤกษ์

11.11 – 12.06 ภูมิปาโลฤกษ์

13.01 – 13.56 เทวีฤกษ์

14.51 – 15.46 ราชาฤกษ์

16.08 – 17.08 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
23 (พฤหัสบดี)

06.03 – 06.58 ราชาฤกษ์

09.18 – 10.08 มหัทธโนฤกษ์

11.03 – 11.58 ภูมิปาโลฤกษ์

12.53 – 13.48 เทวีฤกษ์

14.43 – 15.38 ราชาฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
27 (จันทร์)

15.42 – 16.37 มหัทธโนฤกษ์

17.31 – 18.27 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้
30 (พฤหัสบดี)

05.32 – 06.27 ราชาฤกษ์

08.42 – 09.37 มหัทธโนฤกษ์

10.32 – 11.27 ภูมิปาโลฤกษ์

12.22 – 13.17 เทวีฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับเดือนธันวาคม ปี 2566

เดือน วันที่ หมายเหตุ
ธันวาคม 11 (จันทร์)

09.24 – 10.19 ภูมิปาโลฤกษ์

11.14 – 12.09 เทวีฤกษ์

13.04 – 15.59 ราชาฤกษ์

14.42 – 15.37 มหัทธโนฤกษ์

16.32 – 17.27 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้
16 (เสาร์)

08.59 – 09.50 ภูมิปาโลฤกษ์

10.49 – 11.44 เทวีฤกษ์

12.39 – 13.34 ราชาฤกษ์

14.19 – 15.14 มหัทธโนฤกษ์

16.09 – 17.04 ภูมิปาโลฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้
25 (จันทร์)

07.00 – 07.55 มหัทธโนฤกษ์

08.50 – 09.45 ภูมิปาโลฤกษ์

10.40 – 11.35 เทวีฤกษ์

12.30 – 13.25 ราชาฤกษ์

14.20 – 15.15 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้
26 (อังคาร)

06.55 – 07.50 มหัทธโนฤกษ์

08.45 – 09.40 ภูมิปาโลฤกษ์

10.35 – 11.30 เทวีฤกษ์

12.24 – 13.20 ราชาฤกษ์

14.15 – 15.10 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้
27 (พุธ)

06.53 – 07.48 มหัทธโนฤกษ์

08.43 – 09.38 ภูมิปาโลฤกษ์

09.33 – 10.28 เทวีฤกษ์

11.23 – 12.18 มหัทธโนฤกษ์

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางและวันเสาร์ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ชมข้อมูลโครงการบ้านคุณธีร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง

Facebook: THEE Home 

LINE: @theehome 

คุณเจ: 095-645-6942

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *