เลือกทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านอย่างไร…ไม่ให้ผิดหวัง

เลือกทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านอย่างไร...ไม่ให้ผิดหวัง

           ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้าน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ซื้อบ้านควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม ปัจจุบันมีโครงการบ้านมากมาย หลากหลายประเภทและราคา ตามความต้องการและความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อกระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงปริมณฑล โครงการบ้านเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยรูปแบบสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม จากการที่มีโครงการบ้านมากมายอยู่ในหลายเขตพื้นที่ ผู้ซื้อจะทราบได้อย่างไรว่าทำเลที่ตั้งของโครงการเหล่านั้น เป็นทำเลที่ตั้งที่ดีและตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตหรือไม่ และเมื่อเข้าอยู่อาศัยจริงจะไม่ผิดหวัง

5 Tips สำหรับการเลือกทำเลโครงการบ้าน…ที่ไม่ทำให้ผิดหวัง

Thee Home

Tip 1: แบ่งโซนทำเลที่ตั้งโครงการบ้านออกเป็น 3 โซน

             เมื่อทราบความต้องการ หรือกำลังความสามารถในการซื้อบ้าน 1 หลัง ผู้ซื้อควรแบ่งพื้นที่ที่ตั้งโครงการบ้านกว้าง ๆ ออกเป็น 3 ทำเล หรือโซน คือ โซนกรุงเทพมหานครรอบนอก โซนรัชดา ลาดพร้าว พระราม 9 และโซนกรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นใน เนื่องจาก 3 โซนดังกล่าวเป็นทำเลที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาจะซื้อบ้านในทำเลดังกล่าว แล้วค่อยมองหาประเภทของบ้านที่ตรงกับความต้องการหรือกำลังทรัพย์จากโครงการบ้านต่าง ๆ  ในบริเวณพื้นทที่ต้องการ หรือตามความสามารถในการผ่อนชำระ หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ละโซนราคาบ้านจะแตกต่างกันออกไป

            หากไม่ทราบว่าควรเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านโซนไหนดี ขอแนะนำว่า ควรเลือกโซนกรุงเทพมหานครรอบนอก จากการวิจัยโดย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study H1 2020 เผยว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการซื้อบ้านที่มีทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทำเลที่ตั้งโครงการบ้านที่อยู่รอบนอกเขตกรุงเทพมหานคร เป็นทำเลที่ตั้งยอดนิยม ที่ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสมกับการอยู่อาศัย ด้วยเหตุผลที่ว่าการซื้อบ้านเปรียบเสมือนการลงทุนในอีกรูปแบบ ใช้เงินจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น บางคนซื้อบ้านเพื่อการลงทุน เช่น ซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่า หรือ ทำกำไรในอนาคต ในกรณีนี้ ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

            หากใครมองหาบ้านหลังแรกราคาไม่แรงมากนัก โครงการบ้านที่ตั้งอยู่โซนกรุงเทพมหานครรอบนอก เป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกส่วนมากราคาไม่สูงมากนัก มีหลายขนาด หลายโครงการให้เลือกตามความต้องการและความสามารถในการซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านที่อยู่ในโซนรัชดา ลาดพร้าว พระราม 9 และโซนกรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นใน ราคาบ้านในโซนกรุงเทพมหานครรอบนอกถูกกว่า

Tip 2: เลือกโครงการที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง เข้าออกคล่องตัว และมีหลายรูปแบบ

            สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านต้องมีสภาพการจราจรคล่องตัวและสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ โครงการบ้านที่ดีจะต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองหาบ้านที่อยู่ในโซนกรุงเทพมหานครรอบนอก แต่วิถีชีวิตนั้นยังต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อไปทำงานในโซนกรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นใน ดังนั้น ทำเลที่ตั้งของโครงการต้องมีการจราจรที่คล่องตัว หรือสามารถขับรถไปจอดยังบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ได้อย่างคล่องตัว หากพบทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านในลักษณะนี้ ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวและไม่ควรปล่อยผ่าน อย่างน้อยไม่ต้องเสี่ยงกับการขับรถไปทำงานและประสบกับปัญหารถติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นใน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมากเลยทีเดียว

           ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโครงการบ้านที่มีทำเลที่ตั้งที่อยู่ในโซนกรุงเทพมหานครรอบนอกนั้น ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในต่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหนักในช่วงวันหยุดได้อย่างสะดวก

             ทั้งนี้ทำเลที่ตั้งของโครงการที่มาพร้อมกับระบบการเดินทางสาธารณะประเภท รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ในพื้นที่ หากต้องการช้อปปิ้งหรือนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนในโซนกรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นในในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถทำได้โดยสะดวกเช่นกัน

            สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการลงทุน หรือปล่อยเช่า การเลือกโครงการบ้านที่มีรูปแบบการเดินทางเข้าออกที่คล่องตัวและหลากหลายนั้น มีมูลค่าและความได้เปรียบมากกว่าโครงการบ้านที่อาจมีราคาค่าเช่าไม่สูงมาก แต่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง สมัยนี้ต่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หากการจราจรเข้าออกจากบ้านไปยังที่ต่าง ๆ ไม่สะดวกและคล่องตัว อาจเสียเปรียบโครงการอื่น ๆ และทำให้มูลค่าและความน่าสนใจลดน้อยลง ส่งผลให้การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (อาจทำให้ขาดทุนได้)

สถานที่ใกล้เคียง

 Tip 3: อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก

     ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน ไปรษณีย์ ร้านขายยา ฯลฯ สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิต ยกตัวอย่าง การมีห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการบ้านนั้น ถือเป็นความสะดวกอย่างหนึ่ง เพราะห้างสรรพสินค้าขายสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่มากมายและหลากหลาย

       ตลาด คือ สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทที่ผู้ซื้อบ้านควรพิจารณา เนื่องจากโครงการบ้านที่อยู่ใกล้กับตลาดนั้นช่วยให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหาอาหารสำหรับบริโภค ตลาดถือเป็นแหล่งอาหารและอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต การมีแหล่งอาหารในพื้นที่ใกล้กับบ้านนั้นเป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เพราะผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเสียเวลาขับรถเพื่อเสาะแสวงหาอาหาร

      ร้านขายยานับว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภท ที่ผู้ซื้อควรพิจารณา ความเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเจ็บป่วยไม่มากหรือเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในบ้าน อาจไปซื้อยาจากร้านขายยได้เลยทันที เพราะยาถือว่าเป็นปัจจัย 4 สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกปัจจัยหนึ่ง

      หากในอนาคตผู้ซื้อวางแผนที่จะมีลูก โครงการบ้านที่มีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ไม่ใกล้จากตัวโครงการ หรือมีโรงเรียนที่สามารถเดินทางจากโครงการบ้านได้อย่างสะดวกนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณา

     โครงการบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกับทำเลที่ตั้งอย่างครบครัน นับว่าโครงการบ้านเหล่านั้นควรค่าแก่การครอบครอง หรือลงทุน (สำหรับผู้ต้องการปล่อยเช่า) การอยู่ในโครงการบ้านที่ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกในละแวกใกล้เคียงอาจไม่สะดวกสะบายมากนัก หรือทำให้ผิดหวังได้ เพราะขาดความคล่องตัวในการหาปัจจัย 4 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีพของผู้ซื้อ

 Tip 4: มีแหล่งกิจกรรมที่น่าสนใจ

     ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการบ้าน คือ ต้องมีแหล่งกิจกรรมที่ตรงหรือสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิต หรือเป็นกิจกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้คนในสังคมเมืองใหญ่มีภาวะความเครียดและกดดันจากการทำงาน การจราจรและสภาพเศรษฐกิจ ดังนั้น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จึงจำเป็นต้องหากิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย

     โครงการบ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านั้นจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ผ่อนคลายและเบาสบายมากยิ่งขึ้น สังคมในยุคปัจจุบันต้องดิ้นรนแข่งขันกันสูง การมีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือความวิตกกังวลต่าง ๆ อาจช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ ไม่ทำให้ต้องโฟกัสกับการแข่งขันมากเกินควร

Tip 5: มีความปลอดภัยสูงและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่ำ

          ข้อแนะนำสุดท้าย คือ ควรเลือกโครงการบ้านที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่ำ เช่น ความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม ทั้งนี้โซนกรุงเทพมหานครรอบนอก โซนรัชดา ลาดพร้าว พระราม 9 และโซนกรุงเทพมหานครชั้นกลางและชั้นใน มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมด้วยกันทั้งหมด แต่ควรเลือกโซนหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ และหากเกิดน้ำท่วมจริง พื้นที่เหล่านั้นสามารถบริหารและระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

           นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่ำเช่นกัน มีความเสี่ยงที่จะพบกับมลภาวะทางกลิ่นและเสียงต่ำ การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมสูง อาจสร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ ทำให้เกิดโรคที่มาจากกลิ่นหรือเสียงที่ไม่พึ่งประสงค์ตามมา ซึ่งรบกวนความเป็นอยู่

          ดังนั้นหากไม่พิจารณาเรื่องความปลออภัยและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่อาจทำให้ผู้ซื้อผิดหวังได้เมื่อเข้าอยู่อาศัยจริง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการลงทุน จึงต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะหากขาดความรอบคอบในการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการบ้าน นักลงทุนอาจขาดทุนได้

สรุป:

     จากผลการวิจัยโดย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study H1 2020 แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อบ้านหนึ่งหลัง ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งของโครงการมากที่สุด หากเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการไม่ดี อาจทำให้ผิดหวังได้ เพราะต้องอาศัยอยู่นานหลายปี จะให้เปลี่ยนบ้านบ่อย ๆ หลายคนอาจไม่สะดวกมากนัก

     หากไม่อยากผิดหวังเมื่อเข้าอยู่อาศัยจริง ผู้ซื้อควรการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านด้วยการแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 โซน พิจารณาโครงการบ้านที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง เข้าออกคล่องตัว และมีหลายรูปแบบ อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก มีแหล่งกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความปลอดภัยสูงและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่ำ

     ขอแนะนำทาวน์โฮมย่านศาลายา-พุทธมณฑล โครงการบ้านคุณธีร์ กาญจนาภิเษก-ศาลายา บ้านคุณภาพ ราคามิตรภาพ เจ้าของขายเอง เป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมในโซนกรุงเทพมหานครรอบนอก

     โครงการบ้านคุณธีร์ มีทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางไปทำงาน เพราะมีทางพิเศษวงแหวนรอบนอกและทางด่วนกาญจนาภิเษก พร้อมกับแนวรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า ตลาดและร้านค้าต่าง ๆ เช่น โลตัส – บิ๊กซี สาขาบางใหญ่ เซ็นทรัลเวสต์เกต วัดส้มเกลี้ยง ตลาดบางใหญ่ ที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ พร้อมกับบรรยากาศที่สบาย ๆ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ชมข้อมูลโครงการบ้านคุณธีร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง

Facebook: THEE Home 

LINE: @theehome 

คุณเจ: 095-645-6942

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *