อยากรีโนเวทบ้าน…ต้องเตรียมตัวอย่างไร!

อยากรีโนเวทบ้าน...ต้องเตรียมตัวอย่างไร!

           การรีโนเวทบ้านถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งบ้านที่ผ่านการรีโนเวทมาแล้วเหล่านั้นกระตุ้นความต้องการและทำให้เกิดเป็นไอเดียรีโนเวทบ้านสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วและอยากมีบ้านในสไตล์ที่ตนต้องการหรือชื่นชอบ ข้อดีของการรีโนเวทบ้าน คือ การมีบ้านที่มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตรวมถึงคนในครอบครัวอย่างสะดวกสบาย อย่างไรก็ดี การรีโนเวทบ้านให้สวยงามและมีสไตล์เช่นเดียวกับบ้านที่ผ่านการรีโนเวทมาแล้ว ต้องอาศัยการเตรียมตัว การศึกษาหาความรู้ ข้อมูล และทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เพราะการรีโนเวทบ้านมีรายละเอียดอีกมากมายที่เจ้าของบ้านต้องให้ความสำคัญและใส่ใจคล้ายคลึงกับการสร้างบ้านเอง

           จากประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาอย่างยาวนาน ทางโครงการบ้านคุณธีร์เข้าใจดีถึงขั้นตอนและความยุ่งยากในการรีโนเวทบ้าน เพราะการรีโนเวทบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย จึงอยากแบ่งปันความรู้และแนวทางสำหรับการเตรียมตัวและความพร้อมในการรีโนเวทบ้านสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

แนวทางสำหรับการเตรียมตัวและความพร้อมสำหรับรีโนเวทบ้าน

 การรีโนเวทบ้านคืออะไร?

ทาวน์โฮม

             การรีโนเวทบ้าน คือ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่า บ้านเก่าที่เสื่อมโทรม หรือการต่อเติมบ้านบางส่วนและรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลัง รวมไปถึงการทำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม โดยปกติการรีโนเวทบ้านส่งผลให้บ้านดูสวยงามแข็งแรงมากขึ้น ที่มาพร้อมกับพื้นที่เพิ่มเติม ฟังก์ชัน และห้องต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ เหตุผลที่คนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะรีโนเวทบ้านแทนการซื้อบ้านใหม่ คือ บ้านเดิมอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่พัฒนาแล้วหรืออยู่ในย่านธุรกิจ สามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพราะบ้านใหม่ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ไม่สะดวกสะบายและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต บางรายต้องการอนุรักษ์อาคารเดิมไว้ หรือคุ้นเคยหรือเคยชินกับการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบบ้านเดิม มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่น่ารักและเป็นมิตร ความสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตหากอาศัยอยู่ที่บ้านเดิม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมตัวและความพร้อมสำหรับรีโนเวทบ้าน

ต้องเตรียมตัวและความพร้อมสำหรับรีโนเวทบ้านอย่างไร

             การรีโนเวทบ้านมีหลายขั้นตอนที่สลับซับซ้อน (ไม่อยากบอกว่ารีโนเวทบ้านเป็นเรื่องง่าย) ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวและความพร้อมก่อนการรีโนเวทบ้านจริง มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

รีโนเวทบ้าน

  1. สำรวจสภาพบ้านและตรวจสอบงานระบบเพื่อวางแนวทางปรับปรุง

             ควรสำรวจบ้านว่ามีส่วนไหนเสียหายหรือชำรุดทรุดโทรมบ้าง แนะนำว่าให้สำรวจโครงสร้างบ้านหรืออาคารก่อนเป็นอันดับแรกและต้องทำอย่างละเอียด โดยส่วนใหญ่บ้านเก่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอยู่ก่อนแล้ว เช่น เหล็กเส้น เสาคาน และผนัง หากสำรวจและพบว่าโครงสร้างของบ้านทรุดโทรมหรือเสียหาย ให้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเรื่องเหล่านี้ก่อน หากเป็นบ้านที่มีบริเวณนอกบ้าน ต้องดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่นอกบ้านเช่นกัน ควรตรวจสอบงานระบบต่าง ๆ ของบ้าน เช่น ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ทิศทางของแดดและลม รวมไปถึงการระบายของเสีย อยู่ในสภาพเช่นไร เพื่อวางแนวทางสำหรับปรับปรุงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการป้องการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงในช่วงรีโนเวทบ้านจริง

  1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สำหรับการรีโนเวทบ้าน

            การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การรีโนเวทบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตัวกำหนดเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายหลัง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการรีโนเวทมีหลายอย่าง เช่น ต้องการจะรีโนเวทบ้านเก่าที่ทรุดโทรมมากใหม่หมดทั้งหลัง อยากจะต่อเติมให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น หรือปรับปรุงโครงสร้างบ้าน เป็นต้น ความสำคัญของวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจะได้ไม่ลังเลเมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องรีโนเวทบ้านจริง และยังเกี่ยวเนื่องต่อกฎหมายและงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้น ควรถามตัวเองให้ดีว่าจะรีโนเวทบ้านเพื่ออะไรหรือด้วยวัตถุประสงค์อะไร

  1. ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            หลังจากกำหนดเป้าหมายในการรีโนเวทบ้านได้แล้ว ก่อนเริ่มลงมือรีโนเวทบ้านจริง เจ้าของบ้านต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรัดกุม โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร เพื่อตรวจสอบดูว่าเป้าหมายของการรีโนเวทบ้านเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ในบางกรณีอาจต้องขออนุญาตกับเทศบาลหรือสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อดัดแปลง ต่อเติมอาคาร เพราะการรีโนเวทบ้านในบางกรณีไม่สามารถทำได้ตามอำเภอใจ มีเจ้าของบ้านหลายรายที่มองข้ามในเรื่องนี้ไป เนื่องจากการรีโนเวทบ้านถือเป็นการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร การต่อเติมที่เพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างเดิม เป็นต้น นอกจากนี้ หากเป็นการรีโนเวทที่ละเมิดต่อกฎหมาย อาจถูกเพื่อนบ้านใกล้เคียงร้องเรียนได้ โดยส่วนมากเป็นการรีโนเวทที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อนบ้านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะร้องเรียนได้ ควรตรวจสอบดูว่าบ้านที่จะรีโนเวทเข้าเงื่อนไขการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และมีสิ่งใดที่กฎหมายห้ามมิให้ดำเนินการ เมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้น เจ้าของบ้านจะต้องได้รับโทษทั้งจำและปรับ รวมไปถึงอาจถูกศาลสั่งให้รื้อ หรือทุบในส่วนที่ผิดกฎหมายทิ้ง

  1. หารูปแบบหรือสไตล์ที่ต้องการ

             เมื่อดำเนินการสำรวจสภาพบ้านและตรวจสอบงานระบบต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายการรีโนเวทบ้าน และอ่านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การหารูปแบบหรือสไตล์บ้านที่ชื่นชอบหรือตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ได้มากที่สุดตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการรีโนเวทบ้าน สามารถหาได้จากนิตยสาร เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ต้องคำนึกถึงความต้องการของคนภายในบ้านเช่นกัน (หากไม่คุยกันให้ดี อาจทะเลาะกันในช่วงลงมือรีโนเวทบ้านได้)

รีโนเวทบ้าน

  1. สรุปรายการที่ต้องปรับปรุง

             ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปรายการที่จะต้องปรับปรุง ที่ต้องทำเพิ่ม รื้อถอน หรือทุบทิ้งให้ชัดเจน รวมไปถึงรูปแบบหรือสไตล์บ้านที่ต้องการรีโนเวทควรให้อยู่ในรายการเช่นกัน สามารถทำได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและทำเป็น Checklist แบบมีลำดับขั้นตอน ซึ่งการสรุปรายการที่ต้องปรับปรุงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนก่อนหน้า เพราะเป็นการรวมรวมและกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการรีโนเวทบ้านให้อยู่ในส่วนเดียวกันอย่างครอบคลุม เช่น ขอบเขตพื้นที่ปรับปรุง วัสดุที่ต้องใช้ และงบประมาณ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการหลงลืม แนะนำว่าให้ใช้เวลากับการสรุปรายการที่ต้องปรับปรุงมากเป็นพิเศษ ไม่ควรรีบสรุปรายการที่ต้องปรับปรุง อาจทำให้พลาดรายละเอียดสำคัญ ๆ ได้

  1. ประเมินงบประมาณ

              เช่นเดียวกับการสร้างบ้านเองที่ต้องมีการเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ เพราะทราบกันดีในกลุ่มคนที่สร้างบ้านเองว่างบประมาณบานปลายอย่างแน่นอน การประเมินงบประมาณสำหรับรีโนเวทบ้านควรเตรียมงบเผื่อไว้ประมาณ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ต้องใช้ในการรีโนเวทบ้าน ถึงแม้ว่าได้มีการตรวจสอบสิ่งที่ต้องรีโนเวทอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ตาม เนื่องจากการนำบ้านเก่ามาดัดแปลง ปรับปรุง หรือต่อเติมเพิ่มก็ตาม มักจะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ บ้านเก่ายังคงมีปัญหาที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ ซึ่งจะพบเจอในช่วงที่มีการรีโนเวทบ้านจริง และเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ต้องจัดลำดับการจ่ายเงินให้ชัดเจน จ่ายสิ่งไหนก่อนหลัง

  1. วางแผนการรีโนเวท

              ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนสำหรับลงมือรีโนเวทบ้านจริง หากเจ้าของบ้านเป็นผู้รีโนเวทเอง ควรวางแผนว่าต้องทำสิ่งใดก่อนตามลำดับความสำคัญของโครงสร้างและสภาพบ้านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง หรือวางลำดับการปรับปรุงบ้านให้ดูดีขึ้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ว่าจ้างสถาปนิก วิศวกรหรือผู้รับเหมาให้มารีโนเวทบ้านให้ ต้องตรวจสอบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด และต้องติดตามงานอยู่เสมอ หากพบเห็นปัญหาอะไร ให้แก้ไขได้เลยทันที รวมไปถึงกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการรีโนเวทบ้านต้องเสร็จเมื่อไหร่ การวางแผนรีโนเวทบ้านจะสอดคล้องกับการจ่ายเงินต่าง ๆ สำหรับรีโนเวทบ้าน

  1. ต้องมีวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นที่ปรึกษา

             หากเป็นมือใหม่หรือมีงบประมาณมากพอที่สามารถแบ่งมาจ้างสถาปนิกหรือวิศวกรเป็นที่ปรึกษาสำหรับรีโนเวทบ้านได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก แน่นอนว่าการรีโนเวทบ้านจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย แต่การมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นนี้สามารถช่วยตรวจสอบสภาพบ้าน ข้อกฎหมาย ดูความเหมาะสมของแบบหรือสไตล์ที่ต้องการ วางแผนรีโนเวทบ้านอย่างรัดกุม รวมถึงช่วยวางแผนสำรองในกรณีที่มีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น (เช่นเดียวกับการสร้างบ้านเอง)

Tips สำหรับการรีโนเวทบ้าน…แบบไม่พลาด 

รีโนเวทบ้าน

             ไม่ใช่ทุกคนที่รีโนเวทบ้านแล้วจะประสบความสำเร็จ หรือได้บ้านที่ผ่านการรีโนเวทตามใจที่ต้องการ จึงมี Tips มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการรีโนเวทบ้านแบบไม่พลาดและตรงกับใจที่ต้องการ ดังนี้

           ต้องไม่คิดว่าการรีโนเวทบ้านใช้งบประมาณไม่มาก หรือใช้เงินน้อยกว่าการสร้างหรือซื้อบ้านใหม่ เพราะจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไปกับการรีโนเวทบ้านแทบจะไม่แตกต่างจากการสร้างบ้านหรือซื้อบ้านใหม่เลย

            ต้องไม่คิดว่าการรีโนเวทบ้านเป็นเรื่องง่ายสามารถทำได้เองทั้งหมดทุกอย่างและทุกขั้นตอน เช่น การทาสีบ้านเอง หรือไปเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการรีโนเวทบ้านเองทั้งหมด เพราะต้องการประหยัดงบประมาณ หากทำทุกอย่างเองทั้งหมด สุดท้ายแล้วอาจไม่ใช่แค่ประหยัดเงิน แต่อาจเสียเงินก้อนใหญ่กว่าเดิม ดังคำกล่าวที่ว่า เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย

            ต้องไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเอง เนื่องจากโครงสร้างของบ้านจะสัมพันธ์กันเป็นระบบ หากตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจส่งผลต่อโครงสร้างทั้งหลังได้ โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารที่เก่าและทรุดโทรมมาก

           ควรมีที่ปรึกษาในการรีโนเวทบ้าน การมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิกหรือวิศวกรจะช่วยวางแผนการรีโนเวทให้อย่างละเอียดและรอบคอบ สิ่งใดสามารถทำได้และทำไม่ได้ ลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้และความประมาท ทั้งนี้ การมีที่ปรึกษาสามารถช่วยประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการรีโนเวทบ้านได้อย่างมาก

          ควรบอกกล่าวเพื่อนบ้าน ระแวกใกล้เคียงให้ทราบว่ากำลังจะรีโนเวทบ้าน (เพราะจะมีเสียงรบกวนเพื่อนบ้านในช่วงรีโนเวทบ้านจริง) และต้องบอกระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการรีโนเวทบ้านให้ทราบเช่นกัน

สรุป:

              การรีโนเวทบ้าน คือการต่อเติมบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่าบางส่วนหรือทั้งหลังให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เพิ่มความสวยงามและแข็งแรงให้กับบ้าน ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านรวมถึงคนในบ้าน อย่างไรก็ดี การรีโนเวทบ้านเป็นงานไม่ง่าย เต็มไปด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เยอะมาก หากขาดการเตรียมตัวและความพร้อมที่ดีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ชมข้อมูลโครงการบ้านคุณธีร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง

Facebook: THEE Home 

LINE: @theehome 

คุณเจ: 095-645-6942

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *